Skip to content

Advertenties

Wistjedat?…..weetjes over de arbeidsmarkt!

• Personal brands bepalen steeds meer de marktwaarde van personen.

• Social media worden referentieplaatsen en arbeidsmarkten persoonlijke

marktplaatsen.

• Al 3 jaar op rij gebruiken werknemers 10% minder oriëntatiebronnen om een baan

te zoeken.

• Mensen vertrouwen steeds meer op Internet en Google in de veronderstelling dat

daarmee de zoektocht naar een nieuwe baan volledig is.

• Door de hoeveelheid keuzes en mogelijkheden zijn mensen steeds minder goed in

staat om te kiezen en kiezen daarom ook minder.

• Een groep (latente) baanzoekers verwacht dat de baan/werkgever hem vindt en is daarom minder geneigd zelf actief op zoek te gaan.

• Bij zowel mannen als vrouwen bestaat de wens dat zij 3 tot 6% minder uren per

week willen werken. Dat is gemiddeld bijna 1,5 uur per week minder.

• 14.000 manjaren gaan jaarlijks verloren in de Nederlandse economie doordat

Nederlanders minder gaan werken.

• 1 op de 5 Nederlanders werkt flex.

(Bron: Kor Rink, docent SBRM, Avans hogeschool ‘s- Hertogenbosch)

Wistjedat?….

• 58% van alle Nederlandse vacatures zijn voor hoogopgeleiden. 31% van de

Nederlandse beroepsbevolking is hoogopgeleid (Bron: Jobfeed.nl, CBS.nl).

• In 2015 is er een verwacht tekort van een half miljoen werknemers in Nederland waarvan 300.000 hoogopgeleid (Bron: Intelligence Group).

• Door het ontbreken van hervormingen op de huizenmarkt en de geringe

verhuisbereid, zal het beschikbare arbeidspersoneel verder afnemen.

• Internationalisering als mogelijke oplossing voor een deel van deze

arbeidsmarktproblematiek staat door het huidige politieke sentiment onder druk.

• In 2015 zullen we over een reis van 60 minuten, 80 minuten gaan doen

(Bron: Mobiliteitsbalans 2010).

• De gemiddelde reisbereidheid is 39 minuten (Bron: AGO, 2010).

• Met het verder dichtslibben van de Nederlandse wegen nemen wervingscirkels en dus ook wervingsvolumes met 55% af tot en met 2015 (Bron: Intelligence Group).

Techniek moet personeelstekort zorg tegengaan

Bron: ANP | 30-08-2011 

De overheid en de verschillende partijen in de zorg moeten de handen ineenslaan en technologie in de zorg snel op veel grotere schaal inzetten dan nu gebeurt. Anders zijn er binnen tien jaar honderdduizenden handen aan het bed tekort.


Dat staat in het magazine 1001 Zorgoplossingen dat voorzitter Jan Kamminga van de Vereniging FME-CWM, de industriële werkgevers– en ondernemersorganisatie in Nederland, maandag overhandigde aan minister Edith Schippers van VWS.

In het boekje wordt een aantal voorbeelden van technologische oplossingen voor de zorg gepresenteerd, zoals bewakingssystemen en drukmatten die informatie geven over de beweging van patiënten. Zo kan de zorgverlener opgeroepen worden als het nodig is, bijvoorbeeld als de patiënt lange tijd niet beweegt of gevallen is. Ook noemen ze als voorbeeld een apparaatje waarmee trombosepatiënten zelf hun bloedstolling kunnen controleren. Daardoor zijn minder trombosecentra en –medewerkers nodig.

Personeelstekort in de zorg, zorgelijk?

Het personeelstekort in de zorg is niet alleen slecht voor het totale imago van de sector, ook heeft het voor individuele bedrijven negatieve gevolgen voor hun aantrekkelijkheid als werkgever.

Intelligence Group ondervroeg onder 1306 personen over hun mening over het personeelstekort in de zorgsector. Daaruit konden enkele opvallende conclusies worden getrokken.

Onderzoeker Lieke Withagen was vooral verrast over het feit dat 10 procent van de mensen bij hun keuze voor een zorginstelling denkt aan eventuele personeelstekorten: ‘Mensen die hun oma naar een verpleeghuis brengen, houden in voorkomende gevallen dus rekening met personeelstekorten van die instelling. Mensen verwachten blijkbaar dat een tekort aan personeel van invloed is op de kwaliteit van de zorg.’

Bovendien wordt volgens Withagen 35 procent in hun keuze beïnvloed, als een zorginstelling bekend staat als een slechte werkgever. ‘Het blijkt dus dat personeelstekorten niet alleen van invloed zijn op het corporate imago, maar dat het uiteindelijk ook gevolgen heeft voor je aantrekkelijkheid als werkgever (employer brand). Mensen willen gewoon minder snel bij je bedrijf komen werken als ze weten dat ze harder moeten werken vanwege een tekort aan personeel. Als je bedenkt dat men verwacht dat het personeelstekort alleen nog maar zal toenemen, wordt het probleem waar we nu over praten, dus ook steeds groter.’

Zorgelijk

In het onderzoek geeft twee op de drie respondenten aan dat ze zich (grote) zorgen maken over het personeelstekort in de zorg. Onder mensen die nu al in de zorgsector werkzaam zijn, is men zich nog sterker bewust van de toenemende problematiek. Van deze groep geeft acht op de tien respondenten aan zich (grote) zorgen te maken.

Bovendien vindt een op de drie Nederlanders dat er onvoldoende wordt gedaan om de personeelstekorten op te vangen. Onder mensen die werkzaam zijn in de zorg is de ontevredenheid hierover nog groter. Volgens de onderzoekers lijkt het zaak dat zorginstellingen ook naar de buitenwereld toe laten zien, welke acties zij ondernemen om de personeelstekorten op te lossen.